Vieringen nemen in ons (kerkelijk) leven een centrale plaats in. Liturgie en Kerkmuziek zijn bepalend voor de manier waarop de vieringen worden beleefd, dat  kan per persoon verschillen. In een open dialoog wordt in de “Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek” (TEK)  nagedacht over verschillende vormen van liturgie. De Taakgroep fungeert daarbij als onafhankelijk klankbord van de gemeente.
Als u wilt reageren op de vieringen met vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u contact opnemen met de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek via het contact formulier: stuur een bericht aan de TEK: stuur email
Natuurlijk kunt u ons ook rechtstreeks  benaderen bij de koffie na afloop van de dienst op zondagmorgen. De leden van de TEK  zijn dan doorgaans aanwezig.

De leden van de TEK zijn:
Hans Hogerzeil, voorzitter
Heleen van Diggele, lid
Inge de Ruiter, lid


+ 2 vacatures

adviseurs:
Rian Veldman en Paulien Verkerk