Wie zijn we en wat doen we? 

In de naam van de taakgroep Vorming, Oecumene en Samenleving (VOS) zit eigenlijk al het doel van de taakgroep. Bij Vorming gaat het om het gesprek op gang te brengen op het vlak van geloof, zingeving, spiritualiteit en cultuur, zodat mensen hun weg kunnen vinden in een steeds veranderende samenleving en in de beleving van gemeenschap en kerkzijn. 

Bij Oecumene gaat het om de ontmoeting en samenwerking van diverse kerkelijke tradities. Samen met de Raad van Kerken Oegstgeest (RvK) wordt door de vertegenwoordigers van de diverse kerkgenootschappen een jaarlijks een activiteitenprogramma “Groene Boekje”) samengesteld.  

In onze snel veranderde Samenleving staat geloofsbeleving en levensbeschouwing onder zware druk. We proberen de rol van geloof en kerk in het publieke domein te verkennen en de veranderingen binnen onze samenleving te duiden in relatie met levensbeschouwing, zingeving, kerk en gemeenschap.

Voorzitter: Niek Smit
Leden:  Sandra van Iterson, Margo Mulder, 2 vacatures.